55. гинеколошко-акушерска недељa

IX недеља болничке клиничке фармакологије
Време: новембар 2017.
Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд

Секција за клиничку фармакологију - ДОБРА КЛИНИЧКА ПРАКСА У КЛИНИЧКИМ ИСПИТИВАЊИМА
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 04/03/2017,
  • Акредитовано под бројем: Акрдитовано А-1-2347/16, национални курс за лекаре, стоматолозе, фармацеуте, биохемичаре

страна 1 од 1