55. гинеколошко-акушерска недељa

IX недеља болничке клиничке фармакологије

Време: 25 и 26.11.2017
Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд

Секција за клиничку фармакологију
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 24/02/2018 у 9 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1561/17 за лекаре, стоматологе и здравствене техничаре

страна 1 од 1