55. гинеколошко-акушерска недељa

IX недеља болничке клиничке фармакологије

Време: 25 и 26.11.2017
Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд

Секција за клиничку фармакологију - IX недеља болничке клиничке фармакологије
  • Место: Српско лекарско друштво Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 25/11/2017 и 26/11/2017
  • Акредитовано под бројем: А-1-2166/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед.техничари , 4 бода за слушаоце, бесплатно за чланове
Секција за клиничку фармакологију
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 22/04/2017 са почетком у 8:30 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-2342/16 Национални курс прве категорије за лекаре и екологе, предавачи 12 поена , слушаоци 6 поена
Секција за клиничку фармакологију - ДОБРА КЛИНИЧКА ПРАКСА У КЛИНИЧКИМ ИСПИТИВАЊИМА
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 04/03/2017
  • Акредитовано под бројем: Акрдитовано А-1-2347/16, национални курс за лекаре, стоматолозе, фармацеуте, биохемичаре

страна 1 од 1