Beograd
Секција за клиничку фармакологију - Симпозијум XII клиничка болничка недеља
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19
  • Време: 28. и 29. новембар 2020
  • Акредитовано:А-1-1498/20 Национални симпозијум - Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Биохемичари, Еколози, Медицинске сестре, Здравствени техничари. Предавачи 8 поена, пасивно учешће 4, усмена презентација 7, постер презентација 5.

 

  др мед. Срђан Ђани Марковић упокојио се 11.12.2020. чиме је СКФСЛД изгубила ненадокнадивог лекара  истраживача секретара СКФСЛД без кога ништа више неће бити исто јер је вредно радио, разумео струку и науку.

 

 

Секција за клиничку фармакологију - Симпозијум XII клиничка болничка недеља
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19
  • Време: 28. и 29. новембар 2020
  • Акредитовано под бројем: А-1-1498/20 Национални симпозијум - Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Биохемичари, Еколози, Медицинске сестре, Здравствени техничари. Предавачи 8 поена, пасивно учешће 4, усмена презентација 7, постер презентација 5.