Место: Српско лекарско друштво Џорџа Вашингтона 19, Београд
Време: 25 и 26.11.2017
Акредитовано под бројем: А-1-2166/17 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед.техничаре, 4 бода за слушаоце, бесплатно за чланове

ПРОГРАМ

КЊИГА САЖЕТАКА