СЕКЦИЈА ЗА КЛИНИЧКУ ФАРМАКОЛОГИЈУ - СИМПОЗИЈУМ XII КЛИНИЧКА БОЛНИЧКА НЕДЕЉА

Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19
Време: 28. и 29. новембар 2020
Акредитовано под бројем: А-1-1498/20 Национални симпозијум - Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Биохемичари, Еколози, Медицинске сестре, Здравствени техничари. Предавачи 8 поена, пасивно учешће 4, усмена презентација 7, постер презентација 5.


Преузми абстракт