Адреса:
Српско лекарско друштво - Секција за клиничку фармакологију
11000 Београд
Џорџа Вашингтона 19
Тел 3234 450

Секретаријат:

Центар за клиничку фармакологију Клиничког Центра Србије
Прим. др Драгана Маца А. Кастратовић, др сц. мед
Спец клиничке фармакологије
11000 Београд
Пастерова 2

Емаил: maca.kastratovic@kcs.ac.rs
Тел. 3067 528 (8,30-16,30)