НЕДЕЉА БОЛНИЧКЕ КЛИНИЧКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 26/11/2009,
Састанак актива за клиничку фамакологију ДЛВ-а и секције за клиничку фармакологију СЛД-а
  • Место: Медицински факултет, Нови Сад
  • Време: 30/10/2009, у 13 часова
Састанак Секције за клиничку фармакологију Српског лекарског друштва
  • Место: Медцински факултет, Ниш
  • Време: 25/09/2009, у 15 часова
Састанак Секције за клиницку фармакологију Српског лекарског друства у Здрваственом Центру Ваљево
  • Место: у Здрваственом Центру Ваљево
  • Време: 30/05/2009,
СРБИЈА ПРОСЛАВЉА МЕЂУНАРОДНИ ДАН КЛИНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА ЛЕКОВА У СРПСКОМ ЛЕКАРСКОМ ДРУШТВУ
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 01/05/2009,

страна 1 od 1