IV недеља болничке клиничке фармакологије
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 30/11/2012,
Добра клиничка пракса у клиничким испитивањима
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 29/06/2012,
SEROTONIN – CRVENA NIT U KLINIČKOJ FARMAKOLOGIJI
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 25/05/2012,
Терапија и превенција обољења код особа старије животне доби
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 20/04/2012,
Добра клиничка пракса у клиничким испитивањима
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 30/03/2012, у 11,30 часова
Праћење и пријављивање нежељених реакција лекова – фактор безбедне и успешне фармакотерапије
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 03/03/2012, у 10 часова
Праћење и пријављивање нежељених реакција лекова – фактор безбедне и успешне фармакотерапије
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 03/03/2012,

страна 1 od 1