ДОБРА КЛИНИЧКА ПРАКСА У КЛИНИЧКИМ ИСПИТИВАЊИМА
  • Место: СЛД, Џорџа Вашингтона 19 , Београд
  • Време: 28/06/2014, у 8,30 часова
Етички аспекти у клиничким испитивањима
  • Место: Београд, Краљице Наталије 3
  • Време: 24/05/2014, у 8,45 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1464/14 за слушаоце 6 бодова за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре и мед.сестре
Лекови у терапији кардиоваскуларних болести трудница
  • Место: Српско лекарско друштво, Београд, Џорџа Вашингтона 19
  • Време: 29/03/2014, у 9,45 часова

страна 1 od 1