ПРИМЕНА ЗРАЧЕЊА У МЕДИЦИНИ
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 04/07/2015, у 9 часова
2015 EACPT Lifetime Award to Professor Michel Eichelbaum
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 27/06/2015,
Етички апекти у клиничким испитивањима
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 27/03/2015, у 8,45 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1464/14, поновљен
Добра клиничка пакса у клиничким испитивањима
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 28/02/2015, у 8,30 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1488/14, за лекаре, стоматологе,фармацеути, биохемичаре, медицинске сестре и техничаре, предавачи 11 бодова, слушаоци 6, бесплатно за чланове секције

страна 1 od 1