Курс Секције за клинику фармакологију
  • Место: Српско лекарко друштво,Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 14/05/2016, са почетком у 9 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1586/15 за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре и екологе
Састанак Секције за клиничку фармакологију
  • Место: Српско лекарско друштво Џорџа Вашингтона 1, Београд
  • Време: 26/03/2016,
  • Акредитовано под бројем: А-1-1587/15 за лекаре, стоматологе, фармецеуте, биохемичаре и мед. сестре

страна 1 od 1