Секција за клиничку фармакологију - Симпозијум "X недеља болничке клиничке фармакологије"
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 24/11/2018, у 10 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-2204/18 са 4 бода слушаоци, 5 бодова постери, 7 усмене презентације и 8 предавачи. За лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, екологе, медицинске сестре, техничаре
Секција за клиничку фармакологију - Курс ''Добра клиничка пракса у клиничким испитивањима''
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 31/03/2018, у 9 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-2189/17, са 6 бодова за учеснике. За лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед. сестре и техничаре.
Секција за клиничку фармакологију - Серотонин - Црвена нит у клиничкој фармакологији III
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 24/02/2018, у 9 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-1561/17 за лекаре, стоматологе и здравствене техничаре

страна 1 od 1