Секција за клиничку фармакологију - XI недеља клиничке болничке фармакологије
 • Место: Српско лекарско друштво
 • Време: 30/11/2019,
 • Акредитовано под бројем: A-1-2261/19, са 4 бода за слушаоце, за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и техничаре, постер презентација 5, усмена презентација 7, предавачи 8
Секција за клиничку фармакологију - ''Добра клиничка пракса у клиничким испитивањима''
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 06/04/2019, у 10 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2903/18, са 6 бодова за слушаоце, лекаре, фармацеуте, стоматологе, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре, екологе
Секција за клиничку фармакологију - Симпозијум "X недеља болничке клиничке фармакологије"
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 24/11/2018, у 10 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2204/18 са 4 бода слушаоци, 5 бодова постери, 7 усмене презентације и 8 предавачи. За лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, екологе, медицинске сестре, техничаре
Секција за клиничку фармакологију - Курс ''Добра клиничка пракса у клиничким испитивањима''
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 31/03/2018, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-2189/17, са 6 бодова за учеснике. За лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед. сестре и техничаре.
Секција за клиничку фармакологију - Серотонин - Црвена нит у клиничкој фармакологији III
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 24/02/2018, у 9 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1561/17 за лекаре, стоматологе и здравствене техничаре

страна 1 od 1