Секција за клиничку фармакологију - XI недеља клиничке болничке фармакологије
  • Место: Српско лекарско друштво
  • Време: 30/11/2019,
  • Акредитовано под бројем: A-1-2261/19, са 4 бода за слушаоце, за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и техничаре, постер презентација 5, усмена презентација 7, предавачи 8
Секција за клиничку фармакологију - ''Добра клиничка пракса у клиничким испитивањима''
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 06/04/2019, у 10 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-2903/18, са 6 бодова за слушаоце, лекаре, фармацеуте, стоматологе, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре, екологе

страна 1 od 1