КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА
19.02.2009.

од 07. јуна 2019.

Председник Секције за клиничку фармакологију Српског лекарског друштва
Прим. др Драгана Кастратовић - Маца
Служба за клиничку фармакологију, КЦС
Пастерова 2, Београд
Email: prim.maca.kastratovic@gmail.com

Потпредседник Секције за клиничку фармакологију Српског лекарског друштва
Проф. др Борис Милијашевић
Завод за фармакологију , токсикологију и клиничку фармакологију, МФ Нови Сад
Хајдук Вељкова 3, Нови Сад
Email: borismed@gmail.com

Секретар Секције за клиничку фармакологију Српског лекарског друштва
Др Срђан Марковић
КЦС, ФФХ, Београд
Пастерова 2, Београд
Email: srdjan0302@gmail.com


Чланови Председништва Секције за клиничку фармакологију Српског лекарског друштва

Проф. Др Викторија Драгојевић - Симић
Центар за клиничку фармакологију ВМА, Београд
Email: vdragsim@gmail.com

Прим. Др Мира Вуковић
Одељење за обезбеђење квалитета, Општа Болница Ваљево, Ваљево
Email: vmira62@gmail.com

Проф. Др Радмила Величковић - Радовановић из Ниша
Клиника за нефрологију - КЦН, Одељење за клиничку фармакологију - КЦН, МФ Ниш
Email: farmakoterapija@yahoo.com

Проф. Др Александар Рашковић
Завод за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију МФ Нови Сад
Email: araskovic@hotmail.com

Др Биљана Радојевић
КБЦ Земун, Београд
Email: biljanapradojevic@gmail.com

Др Биљана Савић
Општа болница Лесковац, Лесковац
Email: biljanasavicrbbb@gmail.com

Доц. др Дејана Ружић - Зечевић
Служба за клиничку фармакологију - КЦ Крагујевац, ФMH Крагујевац
dejana.zecevic@gmail.com

Проф. др Јулијана Рашић
Институт за фармакологију и токсикологију, МФ Приштинa са привременим седиштем у Косовској Митровици

Др Бранка Терзић
КЦС, Београд
Email: bmterzic@gmail.com

Проф. Др Олга Хорват
Завод за фармакологију , токсикологију и клиничку фармакологију, МФ Нови Сад Email: olgahorvat15@gmail.com

 

Чланови Научног одбора Секције за клиничку фармакологију Српског лекарског друштва

Проф. прим. Др Слободан Јанковић - Председник
Служба за клиничку фармакологију - КЦ Крагујевац, ФMH Крагујевац
Email: slobnera@gmail.com


Проф. др Ивана Тимотијевић Марковић
Општа Болница Еуромедик, Београд
Email: vanja.timotijevic@gmail.com

Проф. Др Момир Миков
Завод за фармакологију , токсикологију и клиничку фармакологију, МФ Нови Сад
Email: mikovmomir@gmail.com

Проф. Др Зоран Тодоровић
КБЦ Бежанијска коса, Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију МФ Београд
Email: zoran.tdrvc@gmail.com


Проф. Др Срђан Пeшић
Институт за фармакологију cа токсикологијoм МФ Ниш
Email: srdjan.pesic@gmail.com


Проф. Др Драган Миловановић из Крагујевца
Служба за клиничку фармакологију - КЦ КГ, ФMH Крагујевац
Email: dmilovanovic13@sbb.rs


Проф. Др Љиљана Гојковић Букарица
КБЦ Др Драгиша Мишовић, Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију МФ Београд
Email: bukarica@rcub.bg.ac.rs